.div_table-cell{ width:750px; height:500px; background-color:#333; display:table-cell; text-align:center; vertical-align:middle; border:solid 2px #fff; } /* IE6 hack */.div_table-cell span{ height:100%; display:inline-block; } /* 讓table-cell下的所有元素都居中 */.div_table-cell *{ vertical-align:middle;} 趙瑞麟的部落格: 1032夜四技行銷三甲的作業上傳YOUTUBE之後登錄在這

2015/5/13

1032夜四技行銷三甲的作業上傳YOUTUBE之後登錄在這

請將MOVIE MAKER的作業上傳YOUTUBE之後依照學號+姓名+網址

45 則留言:

林依蓉 提到...
作者已經移除這則留言。
曾柏麟 提到...

100890502 四E 曾柏麟
https://tw.bid.yahoo.com/item/100077599358

huangsihan89 提到...

101890334 3C 黃思翰
https://tw.bid.yahoo.com/item/100079285404

林佳鋒 提到...

行銷:3C 學號:101890303 姓名:林佳鋒
https://youtu.be/hfjT-hyC3Wk

呂軒廷 提到...


行銷3D 101890403 呂軒廷


https://www.youtube.com/watch?v=7XxXFK-MeD4

曾柏麟 提到...

行銷四E 曾柏麟 100890502
影片功課
https://www.youtube.com/watch?v=WtWdvH5_f5g&feature=youtu.be

邱琳雅 提到...

101890415 邱琳雅
https://www.youtube.com/watch?v=VdmFJwsHkhY

. 蔡宜均 提到...

101890426 蔡宜均
露天拍賣:
http://mybidu.ruten.com.tw/upload/step3.php?ck=pp821121_bbadd3cc72cd694febb0fc43aaff351a

影片:
https://www.youtube.com/watch?v=SWxxasnFvrk&feature=youtu.be

林建志 提到...

行銷三C 101890310 林建志
http://youtu.be/cv-tS3_ylpE

曾右鎧 提到...

101890413 曾右鎧

https://youtu.be/7WQWmZ61FNk

林泊宏 提到...

101890401 林泊宏
https://www.youtube.com/watch?v=rVzihDgHla4

江宜錚 提到...

101890323 江宜錚
https://m.youtube.com/watch?v=JDccDur_MBQ

李坤儒 提到...

101890414 李坤儒
https://m.youtube.com/watch?v=2dFjsVXvxX4

黃盈齊 提到...

101890429黃盈齊

https://m.youtube.com/watch?v=jSYgXt1anWA

黃盈家 提到...

101890428黃盈家


https://m.youtube.com/watch?v=fnDruZrIoeM

鄭詩瑾 提到...

101890430 鄭詩瑾

http://youtu.be/HFVy9LZAX-4

huangsihan89 提到...
作者已經移除這則留言。
huangsihan89 提到...

101890334 黃思翰
https://www.youtube.com/watch?v=OoTIbTL4jCw&feature=youtu.be

劉曉竹 提到...

101890336 劉曉竹

https://youtu.be/WvIcitmORMM

張馥筑 提到...

101890337 張馥筑

https://youtu.be/glCLb_P4y_4

蘇小涵 提到...

101890324 蘇小涵
https://youtu.be/-Oej7qkYyJM

YI CHUN LIU 提到...

101890302 劉怡君
https://youtu.be/CL6XxdhckcI

鐘欣辰 提到...

101890326 鐘欣辰
https://www.youtube.com/watch?v=lZ3Z_7m5SkQ

10 提到...

101890325 莊彩禾
https://youtu.be/NwoFvBVaR9k

陳璿中 提到...

101890349 陳璿中
https://youtu.be/KZS-1AVCJ_c

歐晏汝 提到...

行銷三C 101890304 歐晏汝
https://youtu.be/z1_wDylIy8I

賴育全 提到...

行銷三C 101890327 賴育全
http://youtu.be/fOkW1uO3gaE

王圻銘 提到...

行銷三C 101890328 王圻銘
https://www.youtube.com/watch?v=EaXst7J9Yes

邱永成 提到...

行銷五E
99890519
邱永成
https://www.youtube.com/watch?v=-Tb9xFu-cT0&feature=youtu.be

王裕傑 提到...

行銷3c 101890332 王裕傑
https://www.youtube.com/watch?v=jouc6y3PYmU

張能杰 提到...

行銷三C 101890331 張能杰

https://www.youtube.com/watch?v=0BxJOpSd-9A

伯灝賴 提到...

行銷3C 101890352 賴伯灝
https://www.youtube.com/watch?v=iMt5-SCxakE&feature=youtu.be

Cai Hsuan Chang 提到...

行銷三C 101890345
早上電腦壞掉( >﹏< )
https://youtu.be/ezREjE62Ptk

李雅君 提到...

行銷3C 101890322 李雅君
https://www.youtube.com/watch?v=1kI-jTi8EEA&feature=youtu.be

黃子洋 提到...

行銷3C 101890360。黃子洋https://youtu.be/lPxtjdf6O-4

吳家昇 提到...

行銷3c 101890362 吳家昇https://www.youtube.com/watch?v=vsHb3DBIGyo

蔡幀幃 提到...

行銷3c 101890329 蔡幀幃https://www.youtube.com/watch?v=yQcQ-7WKMhE&feature=youtu.be

林旻佑 提到...

行銷3C 101890353 林旻佑
https://www.youtube.com/watch?v=G6S_Ya-xafA

林浚騰 提到...

行銷3C 101890333 林浚騰
https://www.youtube.com/upload

林淵源 提到...

行銷3C 101890309 林淵源
https://www.youtube.com/upload

尤義明 提到...

行銷 3C 101890318 柯震東
https://youtu.be/5ZbYI_WwzzI

黃贊文 提到...

行銷3C 101890347 黃贊文

https://www.youtube.com/watch?v=Ob_N8nO-B8s

凱薇黃 提到...

行銷3C 101890423 黃凱薇

https://www.youtube.com/watch?v=-dT1msWpCmw&feature=youtu.be

趙瑞麟 提到...

以下同學作業尚未繳交
101890303
101890305
101890310
101890314
101890317
101890330
101890338
101890339
101890355
101890356
101890357
101890359
101890361
101890401
101890402
101890403
101890405
101890407
101890413
101890414
101890415
101890417
101890421
101890424
101890429
99890364

趙瑞麟 提到...

以下同學作業連結失效請再確認
101890309
101890329
101890333